TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Xuất khẩu nông sản phục hồi

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng năm 2016 đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Nhiều mặt hàng nông sản có sản lượng, giá trị XK tăng mạnh và đã có mặt tại thị trường khó tính như: Trái cây, cà phê, cao su, thủy sản…

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,07 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,33 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu 6 tháng ước đạt 2,69 triệu tấn và 1,21 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2016 đạt 449 USD/tấn, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 với 35,5% thị phần. Năm tháng đầu năm 2016 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 803,1 triệu tấn và 371,98 triệu USD, giảm 12,76% về khối lượng và giảm 1,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Indonesia – thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với khối lượng đạt 350,7 nghìn tấn và 139,14 triệu USD, tăng 44,3 lần về khối lượng và 43,5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường khác có giá trị tăng mạnh là Gana (38,36%) và Đài Loan (24,04%). Các thị trường có giá trị giảm mạnh là Philippin (-46,18%), Malaysia (-49,07%), Singapore (-30,43%) và Hồng Kông (-9,17%).

Xuất khẩu cà phê trong 6 tháng đạt 985 nghìn tấn và 1,71 tỷ USD, tăng 39,8% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1.713 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 với thị phần lần lượt là 15,85% và 12,89%.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đạt 429 nghìn tấn và 532 triệu USD, tăng 3,5% về khối lượng nhưng giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1.224 USD/tấn, giảm 15,17% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016, chiếm 62,95% thị phần. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh là Philippin (75,9%), Trung Quốc (54,63%), Nga (48,73%), Hoa Kỳ (30,59%), Đức (17,59%) và Nhật Bản (13,88%).

Chè: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 6 năm 2016 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 20 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2016 đạt 55 nghìn tấn và 88 triệu USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 2,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong 5 tháng đầu năm 2016, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam với 30,85% thị phần – giảm 5,41% về khối lượng và giảm 13,06% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là Indonesia (gấp 2,2 lần), Malaysia (tăng 81,49%), Philippine (gấp 7 lần) và Trung Quốc (tăng 15,38%).

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *