CHAT LUONG
AN TOAN
GIA OK

백향과의 씨


Mã sản phẩm:

Công ty TNHH Tú Anh Food


Đại diên: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa Chỉ: 19/3 Bùi Thị Xuân, Kp Tân Thắng, Phường Tân Bình, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0904 295 123
Hotline: 0793 295 123 - 0908 771 527
MST: 0314739962

Mô tả

백향과는 영어명 passion fruit (패션프룻) 베트남어로 짜잉저이입니다. 백향과에는 많은 씨가 들어 있습니다.  백향과 씨는 모양이 평평하며 크기가 작으며 일반적으로 어두운 색 (주로 어두운 갈색)입니다. 백향과은 표면이 거칠이며 특정 광택이 있습니다.

백향과의 씨

전에 백향과 씨는 사람을 위한 음료수 또는 기타 소비품을 가공할 때마다 제품에서 폐기되었습니다. 하지만 사람들은 백향기의 1/3 만 사용하고 나머지는 2/3 (40%의 씨와 90%의 껍질) 버리는 것이 너무 낭비인다고 인정했습니다. 많은 연구 후에 과학자들은 백향과 껍질을 젖을 기르는 가축 사료 생산에 사용될 수 있다는 것을 깨달았습니다. 백향과 씨는 사람의 음식에 사용되는 기름 프레스 산업에서 사용됩니다.

passion fruit

백향과 씨로 함유되어 과일 에센셜 오일은 수분력과 영양을 공급하여 피부 속의 혈류를 원활하게 순환시키고 수분을 강화 시키며 피부 탄력을 도와주고 노화를 방지합니다.  높은 리놀레산  및 오메가 -6로, 오래된 각질, 훼손된 세포, 피부의 칙칙함과 잡티를 제거하고 부드러움을 조절하며, 맑고  탄력이 있는 피부로 도움을 줍니다.

Tu Anh 푸드 유한책임 회사는 대량으로 백향과 씨를 공급할 수도 있습니다.

주문할 때 다음 우리와 연락해 주십시오.

LIEN ANH 푸드 유한책임 회사

      Cu Chi District 떤 탄동 코뮌 505 호 

전화번호: 028.36364975 

         핫라인 : 0904295123
Facebook Comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “백향과의 씨”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

KET NOI VOI CHUNG TOI

error: Content is protected !!